Friday, June 22, 2012

LADAP: Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti; Prosedur Kualiti

23 Jun 2012 (Sabtu): Pagi ini satu Aktiviti Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)telah dilaksanakan di SK Binjai Jaya. Sebahagian besar guru SK Binjai Jaya telah hadir mengikuti aktiviti ini yang disampaikan oleh En. Shakir bin Mohamed Johar PK Kurikulum SK Binjai Jaya. Guru- guru didedahkan tentang 'Prosedur Kualiti' yang berkaitan dengan Pengurusan Panitia,Pengurusan Jadual Waktu, Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran, Pengurusan Pencerapan, Pengurusan Peperiksaan, Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid, Pengurusan Mesyuarat, Pengurusan Bimbingan, Pengurusan Pusat Sumber,Pengurusan Perkembangan Staf, Pengurusan Aduan Pelanggan, Pengurusan Maklum Balas Pelanggan, Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti, Pengurusan Audit Dalam, Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur,Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahabaikan, dan Pengurusan Perolehan. Banyak maklumat yang dapat dikongsi bersama pada pagi ini.

No comments: